Medlemsskab & Kontingent

Hvis du ønsker at blive medlem i SBI, er du altid velkommen til at komme op til en prøvetræning.

Du finder det enkelte hold under fanerne Fodbold og Håndbold. Her kan du finde oplysninger om træningstider og kontaktoplysninger på trænere på årgange.


I Svebølle Boldklub opkræver vi kontingent 2 gange årligt for både håndbold og fodbold, du ser fristerne på det enkeltes hold side under Tilmelding.


Spillere, der ikke betaler kontingent kan ikke træne eller spille kampe, og bliver spærret fra at komme på holdkort indtil der betales eller aftales en betalingsordning med klubbens kasserer.


Det er også muligt at være medlem uden at behøve at løbe efter en bold, udover at du støtter klubben får du også stemmeret ved generalforsamling. Det gør du ved at tilmelde dig under "Passive medlemmer" på forsiden af hjemmesiden.


For at være medlem af bestyrelse og udvalg kræves personligt medlemskab af SBI på  200,00 kr.                  


Stemmeret til generalforsamling har kun medlemmer der har betalt kontingent.                              


For medlemmer under 16 år gælder dog, at stemmeretten kan varetages af en forældre.

( En stemme pr. medlem ).          

                                                    

Svebølle boldklub kan tilbyde gode engagerede trænere, et godt træningsmiljø, dejlige omgivelser, en masse dejlige fodboldbørn, senior, veteraner og et damehold.. Så det er bare med at komme afsted.